Gdzie sprawdzać jakość powietrza?

07.04.2021 |
Udostępnij:

Smog stanowi realne zagrożenie dla naszego zdrowia, dlatego warto monitorować jakość powietrza. Jeżeli okaże się, że jest ona zła, lepiej powstrzymać się od spacerów. Gdzie znaleźć rzetelne informacje na temat czystości powietrza?

smog

Smog to zjawisko atmosferyczne, polegające na zmieszaniu mgły, dymu i spalin. Powstaje na skutek przedostawania się trujących substancji do atmosfery. Przebywanie na dworze, podczas smogu ma wiele negatywnych skutków - począwszy od problemów z oddychaniem, na zapaleniu oskrzeli kończąc. Szczególnie narażenie na smog są osoby starsze, ale też dzieci. Dlatego koniecznie trzeba sprawdzać jakość powietrza w swojej okolicy. Gdzie ją sprawdzać?

GIOS - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

W Inspekcji Ochrony Środowiska są przedstawione najbardziej rzetelne informacje na temat stanu powietrza. Ocena jakości powietrza jest tu prowadzona według precyzyjnych kryteriów określonych w Unii Europejskiej.

Ocenie podlega aż 12 substancji, w tym: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył drobny PM10 (o średnicy do 10µm), pył drobny PM2,5 (o średnicy do 2,5 µm), metale ciężkie: ołów (Pb), arsen (As), nikiel (Ni), kadm (Cd) oznaczane w pyle PM10 oraz benzo(a)piren oznaczany w pyle PM10.

Aby sprawdzić aktualne dane, wystarczy wejść na stronę: gios.gov.pl

Prezentowana jest tu mapa, na której są aktualne wyniki z całego kraju. Oznaczone są różnymi kolorami – co oznaczają?

  • szary – brak indeksu - na danej stacji pomiarowej nie są aktualnie prowadzone pomiary pyłu zawieszonego lub ozonu, a jeden z nich jest w danej chwili decydującym zanieczyszczeniem powietrza w województwie.
  • bordowy – bardzo zły - osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu.
  • czerwony – zły - osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu.
  • pomarańczowy – dostateczny - zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne.
  • żółty – umiarkowany - zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach.
  • jasno zielony – dobry - zanieczyszczenie powietrza powoduje niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia.
  • ciemno zielony – bardzo dobry - zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Według danych WHO w 2016 roku na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, 36 z nich znajdowało się w Polsce. Dlatego od dawna, prowadzone są różne kampanie społeczne informujące o szkodliwości smogu. Prowadzone są również różnego rodzaju działania, mające na celu ograniczyć to zjawisko. Przykładem są dofinansowania do zakupu nowoczesnego pieca, który jest przyjazny dla środowiska.

Bądź na bieżąco,
Zapisz się na nasz
NEWSLETTER

Wysyłamy 2 ciekawe mailingi miesięcznie.